選手紹介

 1. Top
 2. 選手紹介

2年

Pitcher
 1. Kotaro Nanba
 2. RUIKU KOZAKAI
 3. SHINOBU SAKUMA
 4. TAKEYASU YAMAMOTO
Catcher
 1. Kotaro Ikeda
 2. YAMATO TERADA
Infielder
 1. Ayumu Ichikawa
 2. KOUKI TANEICHI
 3. TAKUTO ABE
 4. SYUNICHIRO TSUNEKI
 5. RYUSUKE MINAMI
OUTfielder
 1. SORA TOBITA
 2. KAIRU SATO
 3. ITSUKI MATSUMOTO

1年

Pitcher
 1. RYOTA ABUMI
 2. ICHI SAKAMOTO
Infielder
 1. DAICHI IMAI
 2. TERUTAKA MARO
 3. JUN MORIYAMA
 4. YU SAIGA